Сервизно обслужване iRobot

Ако вашият iRobot не работи правилно, прочетете внимателно инструкциите за употреба.

Как да продължите?

Ако вашият iRobot не работи правилно, прочетете внимателно инструкциите за употреба и секция "Проблеми".

Оторизиран сервиз

България Сервиз Груп ООД

www.servicebg.net

0700 10 218 office@bgs.bg
Гаранционно обслужване - изпращане на продукт към оторизиран сервиз за сметка на сервиза
След гаранционно обслужване - платен ремонт след края на гаранционен период

Ако роботът ви вече не е в гаранция, трябва да заплатите разходите за транспорт и ремонт. Роботът трябва да бъде опакован така, че да не се повреди при транспортиране. Изпратете робота в сервизен център. Приложете описание на повредата и вашите данни за контакт. След като роботът е диагностициран и неизправностите са отстранени, сервизът ще ви информира за стойността на ремонта.