Поддръжка

Следвайте инструкциите за употреба и се грижете редовно за робота. Това е единственият начин да му осигурите дълъг живот и безпроблемно функциониране.