Голямото разчистване е вече тук. Възползвайте се от промоциите.

Технологията iRobot OS е не само екипирана с интелигентни функции, но е и добре обмислена. iRobot OS предлага повече персонализирани дизайни, функции за домашни любимци и гласови команди¹ от всеки друг робот. За да може вие да живеете човешки.

Вижте нашите най-умни роботи

Операционна система iRobot OS

Препятствията не са проблем

Управляван от операционната система на iRobot, Roomba® j7 разпознава повече от 80 често срещани обекта². Когато открие кабели, чорапи и дори животински екскременти, той ги избягва.

Купете j7+ с iRobot OS

Операционна система iRobot OS

Разпознава повече гласови команди от всеки друг робот (на английски език).

Сдвоете Wi-Fi роботите¹ с Alexa или Google Assistant и използвайте команди като "Alexa, tell Roomba to clean under the coffee table". Те ще направят това, което поискате от тях. (Някои команди работят и с Siri.)

Вижте кои прахосмукачки роботи работят с iRobot OS

Операционна система iRobot OS

Предлага персонализирани предложения за почистване.

Персонализирайте почистването у дома, така че да отговари на вашия постоянно променящ се график. iRobot OS научава вашите навици и дава препоръки, които са съобразени с начина ви на живот.

Вижте как m6 мие с iRobot OS

Операционна система iRobot OS

Избягва "изненади" на домашни любимци

Roomba® j7 се управлява от iRobot OS. Тази технология предлага повече функции за домашни любимци от всеки друг робот. Идентифицира твърдите екскременти на домашните любимци и ги избягва.

Вижте комплекти роботи с iRobot OS

Операционна система iRobot OS

Свалете приложенито iRobot Home

Подобрени карти, възможност за почистване на конкретни обекти, персонализирани рутини и интуитивно интегриране на интелигентен дом². Всеки аспект на приложението iRobot Home е подобрен, за да ви даде максимален контрол върху почистването на вашия дом. Можете да намерите приложението в App Store and Google Play

Повече информация за приложението

iRobot_OS_page_footer

¹. Само за роботизирани прахосмукачки Roomba® серии s, j, i7 и роботизирани мопове Braava® серия m.
². Работи с устройства Google Home и Alexa. Alexa и всички свързани лога са търговски марки на Amazon.com или неговите филиали. Google е търговска марка на Google LLC.