Поради технически причини не е възможно да се свържете с нас по телефона. Работим по отстраняване на повредата. На разположение сме само на: bg.info@certus-mercatus.com

Серия Combo
Roomba Combo i5
Свали

Инструкции за употреба за Roomba® Combo

Инструкции за употреба за Roomba® Combo

Инструкции за употреба за Roomba® Combo i8/i8+

Инструкции за употреба за самопочистваща се и зарядна база Clean Base®за Roomba® Combo i8/i8+

Инструкции за употреба за Roomba® j7 Combo

Инструкции за употреба за самопочистваща се и зарядна база Clean Base®за Roomba® j7 Combo

Инструкции за употреба за Roomba® j7+ Combo

Инструкции за употреба за самопочистваща се и зарядна база Clean Base®за Roomba® j7+ Combo

Инструкции за употреба за Roomba® Combo i5

Инструкции за употреба за Roomba® Combo i8

Инструкции за употреба за Roomba® Combo i8+