Лятна свежест с iRobot иновации

ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

 

За нас от „ЦЕРТУС МЕРКАТУС БГ“ ЕООД грижата за Вас като клиент означава и грижа за защитата на Вашите лични данни. Затова уважаваме неприкосновеността на Вашия личен живот и искаме да можете да ни се доверите по отношение на защитата на данни, както и по отношение на качеството на предлаганите от нас продукти. Винаги Ви информираме по прозрачен начин относно това – защо се нуждаем от Вашите данни и колко дълго ще ги съхраняваме. Това Ви позволява сами да решите за какви цели можем да използваме Вашите данни, в случаите, когато предоставяте личните данни по свое съгласие. С цел гарантиране на възможно най-голяма сигурност, информацията винаги ни се предава в криптиран формат. Ако не желаете повече да използваме Вашите данни, моля, уведомете ни неформално, например по имейл.

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

 1. Обработване на лични данни

Целта на настоящата Политика за поверителност е да Ви предостави информация относно обработването на лични данни при използване на нашата интернет страница и онлайн магазин и свързани услуги.

1.1. Обработване на лични данни

Лични данни съгласно значението на чл. 4 от Общия регламент на ЕС за защита на личните данни (ОРЗЛД) представляват цялата информация, свързана с идентифицирани физически лица или физически лица, които могат да бъдат идентифицирани, напр. име, адрес, имейл адрес, телефонен номер, адрес и др.

1.2. Администратор

Oтговорен за защита на данните по смисъла на чл. 4, ал. 7 от ОРЗЛД: „ЦЕРТУС МЕРКАТУС БГ“ ЕООД, ЕИК 202574914, ДДС № BG202574914, със седалище и адрес на управление в гр. София, район „Изгрев“, ж.к. Дианабад, ул. „Апостол Карамитев“ № 2, вх. В, ет. 2, ап. 7.

1.3. Права на субекта на данни

Като субект на данни, засегнат от дейността по обработка на данните, Вие имате следните права по отношение на Вашите лични данни в съответствие с действащата нормативна уредба:

 • Право на информация за събираните и обработвани лични данни;
 • Право на достъп;
 • Право на корекция или изтриване (право „да бъдете забравени“);
 • Право на ограничаване на обработването;
 • Право на преносимост на данните; и
 • Право на възражение срещу обработването;

В допълнение, имате право на жалба до надзорен орган във връзка с обработването на Вашите лични данни.

В случаите, в които се упражняват горните права, може да поискаме удостоверяване на Вашата самоличност. За повече информация относно това как обработваме Вашите лични данни, вижте т. 3.1.

1.4. Оповестяване на власти 

При наличие на законово задължение (чл. 6, пар. 1, буква „в“ от ОРЗЛД), ние си запазваме правото да предоставяме информация относно Вас, ако това се изисква от компетентните институции или правоприлагащи органи.

СЪБИРАНЕ И ОБРАБОТВАНЕ

 1. Събиране и обработване на лични данни при посещение на нашата интернет страница

Когато посещавате и използвате нашия уебсайт само с информационна цел, т.е. не правите поръчка през онлайн магазина и не ни предоставяте информация по друг начин, ние събираме само личните данни, които Вашият браузер прехвърля на нашия сървър и които са технически необходими, за да можем да Ви покажем интернет страницата си и да гарантираме стабилност и сигурност.

Прехвърляме събраните данни на съответните вътрешни отдели за обработване, както и на други свързани дружества в групата Certus Mercatus или на външни доставчици на услуги, обработващи договори (напр. доставчици на хостинг, система за управление на съдържанието) съгласно изискваните цели (за показване на интернет страницата и настройка на нейното съдържание).

Лог файловете биват изтрити след 7 дни.

Описаните по-горе данни ние обработваме въз основа на нашия легитимен интерес на основание чл. 6, пар. 1, буква „е“ от ОРЗЛД.

2.1 Бисквитки
В допълнение към посочените по-горе данни, когато посещавате и използвате нашата интернет страница, на Вашия компютър се съхраняват бисквитки или други технологии като например пиксели. По-долу реферираме към тях с общия термин „бисквитки“.

Бисквитките представляват малки текстови файлове, които се съхраняват от браузъра на Вашето устройство с цел запазване на определена информация.

При следващото Ви посещение на нашата интернет страница запазената в бисквитките информация ще бъде прехвърлена или на нашата интернет страница („собствени бисквитки“), или на друга интернет страница, към която принадлежи съответната бисквитка („бисквитки на трети страни“).

Чрез запазената и върната информация съответната интернет страница разпознава, че вече сте я достъпвали и посещавали през използвания на това устройство браузър. Използваме тази информация, за да представим интернет страницата ни по оптимален начин, съобразен с Вашите предпочитания. Във връзка с това, единствено самата бисквитка е идентифицирана на Вашето устройство. Отвъд това, Вашите лични данни ще се запазват само с Вашето изрично съгласие или ако това е строго необходимо, за да можете да използвате предлаганата Ви услуга.

Интернет страницата ни www.irobot.bg използва следните типове бисквитки, чийто обхват и функционалност са обяснени по-долу:

 • Технически бисквитки (Тип A)
 • Функционални бисквитки и бисквитки за изпълнение (Тип Б)
 • Бисквитки, базирани на съгласие (напр. маркетингови) (Тип В)

2.1.1 Технически бисквитки (Тип A)
Техническите бисквитки гарантират функции, без които не можете да използвате нашата интернет страница според предназначението ѝ. Тези бисквитки се използват единствено от нас и следователно са собствени бисквитки. Това означава, че цялата информация, която се съхранява в бисквитките, ще бъде върната към нашата интернет страница.

Технически бисквитки служат, например, да Ви дадат възможност да добавяте Продукти във Вашата кошница за пазаруване, след което отново да се върнете в Онлайн магазина, за да можете да разгледате и добавите други Продукти към вече поставените в кошницата.

Използването на технически бисквитки на нашата интернет страница е възможно без Вашето съгласие. Поради тази причина, техническите бисквитки не могат да се активират или деактивират поотделно. Вие обаче можете да деактивирате бисквитките във Вашия браузър по всяко време.

Основанието на което въпросните данни се събират и обработват е чл. 6, пар. 1, буква „б“ от ОРЗЛД.

2.1.2 Функционални бисквитки и бисквитки за изпълнение (Тип Б)

Бисквитките за функционалност позволяват на нашата интернет страница да съхранява вече предоставена информация (като данни за поръчка) и да Ви предлага подобрени и по-персонализирани функции на базата на тази информация. Тези бисквитки събират и съхраняват само анонимна информация, така че не могат да проследяват Вашите движения на други интернет страници.

Бисквитките за изпълнение събират информация относно това как се използва нашата интернет страница с цел повишаване на нейната привлекателност, съдържание и функционалност. Тези бисквитки ни помагат, например, да определим дали и кои подстраници от нашата интернет страница се посещават и от кое съдържание се интересуват потребителите най-много.  По-конкретно, ние записваме броя посещения на дадена страница, броя на достъпени подстраници, времето, прекарано на нашата интернет страница, реда на посещаваните от вас страници, търсенето на кои думи Ви е насочило към нас, държавата, региона и, ако е приложимо, града, от който е достъпена интернет страницата, както и съотношението на мобилни устройства, през които се влиза на нашите страница. Също така записваме движение, кликвания и скролване с компютърната мишка, за да разберем кои части от нашата интернет страница са особено интересни за потребителите. В резултат на това можем да адаптираме съдържанието на интернет страницата ни по-конкретно към нуждите на нашите потребители и да оптимизираме това, което им предлагаме. IP адресът на Вашия компютър, който се предава поради технически причини, автоматично се превръща в анонимен и не ни позволява да си правим изводи относно отделни потребители.

Функционалните бисквитки и бисквитките за изпълнение спадат към т.нар. „строго необходими“  уебсайт бисквитки, в рамките на описаното в  ePrivacy Directive 2002/58 EC, които не предполагат съгласие.

Може да промените настройките си за бисквитки по всяко време във Вашия браузър.

Основанието на което въпросните данни се събират и обработват е нашият легитимен интерес по чл. 6, пар. 1, буква „е“ от ОРЗЛД.

2.1.3 Бисквитки, базирани на съгласие (Тип В)

Бисквитки, които не са нито технически (Тип А), нито функционални или бисквитки за изпълнение (Тип Б), ще се използват само с Вашето изрично съгласие (напр. бисквитки за маркетинг).

Също така си запазваме правото да използваме информацията, която сме получили чрез бисквитки от анонимен анализ на поведението на използване от страна на посетители на нашия интернет страница, за да показваме специфични реклами за определени наши продукти на собствената ни интернет страница. Вярваме, че Вие като потребител сте облагодетелствани от това, защото показваме реклами или съдържание, които според нас отговарят на Вашите интереси на базата на поведението Ви при сърфиране, за да виждате по-малко случайни реклами или съдържание, което може да Ви е по-малко интересно.

Маркетинг бисквитките идват от външни рекламни компании (бисквитки на трети страни) и се използват за събиране на информация относно интернет страниците, посещавани от потребителя, с цел създаване на ориентирана към целева група реклама за потребителя.

Отказ от бисквитки, използвани за онлайн реклама

Можете също да управлявате бисквитките на много компании, използвани за онлайн реклама, посредством инструменти за клиентски избор, създадени по програми за саморегулация в много държани, като базираната в САЩ https://www.aboutads.info/choices/ или европейската http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices.

Можете да оттеглите съгласието си за използване на бисквитки, базирани на съгласие (Тип В) лично във всеки момент с бъдещ ефект, като промените настройките си за бисквитки.

Описаните по-горе данни от Бисквитки тип В се обработват въз основа на Вашето съгласие  на основание чл. 6, пар. 1, буква „а“ от ОРЗЛД.

2.1.4 Управление и изтриване на всички бисквитки

 

Може да настроите браузера си така, че на Вашето устройство да не могат да се запазват бисквитки и/или всеки път да бъдете питани дали сте съгласни да бъдат активирани бисквитки. Също така, можете по всяко време да изтривате бисквитки, които са били активирани. Може да разберете подробно как става това от функцията за помощ във Вашия браузър.

Моля, имайте предвид, че общото деактивиране на бисквитки може да доведе до ограничения във функционалността на нашата интернет страница.

2.2 Уеб анализи

2.2.1 Google Analytics

Нашата интернет страница използва Google Analytics, услуга за уеб анализ на Google Ireland Ltd.. (“Google”). Google Analytics използва специален вид бисквитка, която се съхранява на Вашия компютър и позволява анализ на начина, по който използвате нашата интернет страница. Тази информация относно начина, по който Вие използвате тази интернет страница, генерирана от бисквитката, се предава на сървър на Google в САЩ и се съхранява там.

Бихме искали да отбележим, че Google Analytics е допълнен на нашия интернет страница  така, че да включва кода „gat._anonymizeIp();”, за да гарантира анонимното запазване на IP адреси (т.нар. IP маскиране). Поради функционалността за превръщане на IP адреса в анонимен, Вашият IP адрес се съкращава от Google на територията на ЕС и страните по Договора за Европейската икономическа общност. Само в изключителни случаи на Google сървъра в САЩ се предава пълния IP адрес, който се съкращава там.

Google използва тази информация от наше име, за да анализира начина, по който Вие използвате интернет страницата, за да създава доклади относно дейността на интернет страницата и да предоставя допълнителни услуги, свързани с използването на интернет страницата. Предаденият от Вашия браузер IP адрес в контекста на Google Analytics не се смесва с други данни на Google.

Ние използваме Google Analytics за да анализираме и подобряваме използването на нашия сайт. Можем да използваме събраните статистики, за да оптимизираме това, което предлагаме и да го направим по-интересно за потребителите. В допълнение, ние получаваме информация и за функционалността на сайта (например по този начин откриваме проблеми в навигирането в страницата).

В конфигурацията на Google Analytics, ние уверяваме, че Google получава тези данни с цел тяхното обработване и следователно не е може да ги използва за собствени цели.  Рекламните функции на Google Analytics са отделна част и са описани в съответната секция по-долу, бидейки използвани и на интернет страницата.

Получатели:

Информация на трети страни: Google Dublin, Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland, Fax: +353 (1) 436 1001. Правила за предоставяне на услуги на Google Analytics: https://www.google.com/analytics/terms/gb.html, Обща информация относно принципите за сигурност и поверителност на Google Analytics: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en, както и политика за поверителност на Google: https://policies.google.com/privacy?hl=en.

Трансфер към трети страни е възможен. Данните подлежат на защита по приложимия стандарт за договорни клаузи по силата на чл. 46 ОРЗЛД. Повече информация по тематата е публикувана тук: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu_en.  Прехвърляме събраните данни на съответните вътрешни отдели за обработване, както и на други свързани дружества в групата Certus Mercatus или на външни доставчици на услуги, обработващи договори (напр. доставчици на хостинг, платформи) съгласно изискваните цели (за провеждане на анализа). Доставчиците на платформи/хостинг услуги могат да имат достъп до лични данни от трета държава (държави извън Европейската икономическа зона). С оглед осигуряване на подходящи гаранции ние се споразумяваме за сключване с тези доставчици на стандартните договорни клаузи съгласно чл. 46 от ОРЗЛД. Повече информация относно това може да намерите тук: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu_en.

Изтриване/Възражение:

Можете да деактивирате Google Analytics през настройките за бисквитки на Вашия браузър.

Може да предотвратите съхраняването на бисквитки чрез съответната настройка на софтуера на Вашия браузер. В допълнение, може да не позволите на Google да записва данни, свързани с начина, по който използвате интернет страницаа и генерирани от бисквитката (включително Вашия IP адрес) и да не обработва тези данни, като свалите и инсталирате плъг-ин, наличен на https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

Продължителност на живота на бисквитката: до 12 месеца (това важи само за бисквитки, които са поставени на тази интернет страница).

Максимален период на съхранение на данните: до 24 месеца.

Основанието на което въпросните данни се събират и обработват е нашият легитимен интерес по чл. 6, пар. 1, буква „е“ от ОРЗЛД.

2.2.2 A/B Testing

Цел/ Информация

Тази интернет страница също така извършва анализ на потребителското поведение чрез т.нар. А/В тестване. Може да Ви показваме интернет страницата си с леко изменено съдържание, в зависимост от определения от нас тип на профила Ви. Това ни позволява да анализираме и редовно да подобряваме услугите си и да ги правим по-интересни за Вас като потребител.

За целите на тези анализи на Вашия компютър се съхраняват бисквитки. Събраната по този начин информация се съхранява изключително на сървър в ЕС. Може да предотвратите съхраняването на бисквитки, като направите съответните настройки на софтуера на браузъра си.

Преди извършване на анализите IP адресите се обработват допълнително в съкратена форма, за да се изключи възможност за пряк личен контакт. Предаденият от Вашия браузър IP адрес не се слива с другата информация, която събираме.

Използвани бисквитки: Тип В.

Получатели:

Данните са достъпни от нашите доставчици на анализаторски услуги, базирани в ЕС.

Изтриване/ възражение:

Продължителност на живота на бисквитката: до 2 години (важи само за бисквитки от този сайт)

Максимален период на съхранение на данните: до 25 месеца.

Основанието на което въпросните данни се събират и обработват е нашият легитимен интерес по чл. 6, пар. 1, буква „е“ от ОРЗЛД.

2.3 Видеа в YouTube

В нашата интернет страница сме интегрирали видеа от YouTube, които се съхраняват на http://www.уoutube.com и могат да се пускат директно от нашата интернет страница. Те всички са интегрирани в „режим за разширена защита на данните“, т.е. на YouTube (Google Inc.) не се предава информация за Вас като потребител, ако не кликнете върху видеата, за да ги гледате. Едва когато гледате видеата, данните, посочени в следващия параграф, се прехвърлят на YouTube (Google Inc.). Ние не оказваме влияние върху този трансфер на данни.

Когато посещавате интернет страницата, YouTube получава информация, че сте достъпили съответната подстраница на нашия интернет страница. В допълнение, предават се данните, посочени в Раздел 2 от настоящата политика за поверителност. Това не зависи от факта дали YouTube като доставчик предоставя потребителски профил, в който сте влезли, или от това дали имате профил или не. Ако сте влезли в своя профил в Google, Вашата информация ще бъде директно свързана с Вашия профил. Ако не искате свързване с Вашия профил в YouTube, трябва да излезете, преди да активирате бутона. YouTube съхранява Вашите данни като потребителски профили и ги използва с цел реклама, пазарно проучване и/или ориентиран към търсенето дизайн на интернет страницата си. Такава оценка се извършва по-конкретно (включително и за потребители, които не са влезли в профила си) за представянето на свързана с търсенето реклама и за да се информират други потребители на социалната мрежа относно вашите активности на нашата интернет страница. Имате право да възразите срещу създаването на тези потребителски профили, като за целта е необходимо да се свържете с YouTube.

За повече информация относно целта и обхвата на събиране и обработване на данни от страна на YouTube, моля, разгледайте политиката за поверителност. В нея ще откриете и допълнителна информация относно Вашите права и опциите за настройки за защита на Вашата поверителност:

https://www.google.com/intl/en/policies/privacy.

Трансфер към трети страни е възможен. Данните подлежат на защита по приложимия стандарт за договорни клаузи по силата на чл. 46  Повече информация по тематата е публикувана тук: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu_en.

2.4 Онлайн реклама

2.4.1 Google Ads (наричан преди това Google Adwords)

Цел/ Информация

2.4.1.1 Конверсия чрез Google Ads

Използваме услугите на Google Ads, за да привличаме внимание към нашите атрактивни предложения с помощта на рекламни материали (т.нар. Google Ads) на външни сайтове. Можем да определим на базата на информация от рекламните кампании колко успешни са отделните рекламни мерки. Имаме интерес да Ви показваме реклами, които Ви засягат, да правим интернет страницата си по-интересна за Вас и да постигнем справедливо изчисляване на рекламните разходи.

Рекламните материали се предоставят от Google чрез т.нар. „Ad Servers“ (рекламни сървъри). За тази цел, ние използваме бисквитки на рекламни сървъри, чрез които могат да се измерят определени параметри за успех, като поставяне на реклами или кликвания от потребители. Ако достъпите интернет страницата ни през Google реклама, Google Ads съхранява бисквитка на Вашето устройство. Тези бисквитки обикновено изтичат след 30 дни и нямат за цел да идентифицират Вашата самоличност. За такава бисквитка обикновено се съхраняват уникалния номер на бисквитката, броя импресии (честота), последната импресия (важна за привличане след виждане) и информацията за отказ (отметка, че потребителят не иска повече да бъде адресиран) като стойности за анализ.

Тези бисквитки позволяват на Google да разпознае Вашия интернет браузър. Ако даден потребител посети определени страници от интернет страница на клиент на Google Ads и съхранената на неговото устройство бисквитка не е изтекла, Google и клиентът могат да разпознаят, че този клиент е кликнал върху рекламата и е бил пренасочен към тази страница. Всеки клиент на Google Ads получава различна бисквитка. Следователно, бисквитките не могат да бъдат проследени чрез интернет страницата на клиентите на Google Ads. Не събираме и не обработваме никакви лични данни като част от описаните  по-горе рекламни мерки. Ние само получаваме статистически оценки от Google. На базата на тези оценки можем да видим – кои от използваните рекламни мерки са особено ефективни. Не получаваме допълнителни данни от използването на рекламни материали; по-конкретно, не можем да идентифицираме потребители на базата на тази информация.

Поради използваните маркетингови инструменти, Вашият браузър автоматично стартира директна връзка със сървър на Google. Нямаме влияние върху обхвата и по-нататъшното използване на данните, които се предоставят чрез използването на този инструмент от страна на Google и следователно Ви информираме, доколкото сме запознати: чрез интегриране на Google Ads, Google получава информацията, определена от Вас като подходяща част от интернет присъствието Ви или чрез кликването на  съобщение от нас. Ако сте регистрирани в услуга на Google, Google може да свърже посещението Ви с Вашия профил. Дори и ако имате регистрация в Google и не сте влезли в профила си, доставчиците могат да получат и запазят Вашия IP адрес.

2.4.1.2 Google Ads ремаркетинг

Ние използваме ремаркетинг функцията на Google Ads. Тя ни позволява да представяме на потребители на нашата интернет страница реклами, базирани на информация за техните интереси от други страници в рекламната мрежа на Google (в Google търсачката или YouTube или така наречените „Google ads“ в или на други страници). За тази цел ние анализираме поведението на потребителите на нашия сайт, напр. – кои оферти представляват интерес за тях, за да им показваме таргетирани рекламни послания дори след посещението на нашия уебсайт на други страници. За тази цел, Google съхранява бисквитка в браузърите на потребителите, които посещават определени услуги на Google или сайтове в Google Display Network. Тази „бисквитка“, се използва за да се регистрират посещенията на тези потребители. Бисквитката се използва за уникалното идентифициране на уеб браузъра на конкретно устройство, а не за идентифициране на лице; лични данни не се съхраняват.

Използвани бисквитки: Тип В.

Получатели:

За повече информация относно целта и обхвата на събиране и обработване на данни от страна на Google, моля, разгледайте политиката за поверителност. В нея ще откриете и допълнителна информация относно Вашите права и опциите за настройки за защита на Вашата поверителност: https://www.google.com/intl/en/policies/privacy;

Трансфер към трети страни е възможен. Данните подлежат на защита по приложимия стандарт за договорни клаузи по силата на чл. 46  Повече информация по тематата е публикувана тук: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu_en.  Друга възможност е да откриете информация на сайта на Инициативата за интернет реклама (Network Advertising Initiative (NAI)) на http://www.networkadvertising.org.

Изтриване/ възражение:

Можете да предотвратите участието си в този процес на проследяване по различни начин: а/ чрез съответната настройка на софтуера на браузъра си, по-конкретно чрез блокиране на бисквитки на трети страни, Вие няма да получавате реклами от трети страни; б/ чрез деактивиране на бисквитки за проследяване на привличането, чрез настройка на браузъра така, че да се блокират бисквитки от домейна www.googleadservices.comhttps://www.google.de/settings/ads, като тази настройка се изтрива, когато изтриете бисквитките си; в/ чрез деактивиране на базираните на интереси реклами на доставчици, част от кампанията за саморегулация „About Ads“, достъпна на линка http://www.aboutads.info/choices, като тази настройка се изтрива, когато изтриете бисквитките си; г/ чрез трайно деактивиране на Firefox, Internet Explorer или Google Chrome в браузърите Ви чрез линка http://www.google.com/settings/ads/plugin, д/ чрез настройка на предпочитанията за бисквитки на нашата интернет страница. Моля, имайте предвид, че в такъв случай е възможно да не можете да използвате изцяло всички функции на настоящия уебсайт.

Продължителност на живота на бисквитката: до 3 месеца.

Описаните по-горе данни се обработват въз основа на Вашето съгласие  на основание чл. 6, пар. 1, буква „а“ от ОРЗЛД.

2.4.2 Google Analytics Advertising Features

Нашата интернет страница използва и разширените функции на Google Analytics (Google Anayltics Advertising Features) в допълнение към стандартните му функции. Имплеменитраните на интернет страницата рекламни функции на Google Analytics включват:

Google Display Network Impression Reporting

Google Analytics Demographics and Interest Reporting

Интегрирани услуги, които изискват Google Analytics да събира данни с рекламна цел, включително данни, събирани с рекламни бисквитки или идентификатори.

Така, с цел да оптимизираме нашата интернет страница, ние използваме в комбинация собствени бисквитки (пр. бисквитки от Google Analytics), рекламни бисквитки на Google и идентификатори.

Вие можете да предотвратите процеса на проследяването Ви по няколко начина: a) да настроите софтуера на вашия браузър спрямо желанията си; б) посредством настройките за реклами на Google https://www.google.com/ads/preferences/?hl=en; c) чрез заявяване на предпочитанията си за бисквитки на нашата интернет страница. В този случай е възможно да не можете да използвате всички налични функции на интернет страницата.

Използвани бисквитки: Тип В.

Продължителност на живота на бисквитката: до 12 месеца (това важи само за бисквитки, които са поставени от тази интернет страница).

Описаните по-горе данни се обработват въз основа на Вашето съгласие  на основание чл. 6, пар. 1, буква „а“ от ОРЗЛД.

2.4.3. Facebook/ Instagram (Facebook Pixel)

Информация/ Цел:

Тази интернет страница също така използва функцията „Facebook Pixel” социалната мрежа Facebook за следните цели:

Facebook Pixel

Използваме Facebook Pixel за ремаркетинг цели, с цел свързване с вас за период до 180 дни. Този инструмент ни дава възможност да показваме реклами в онлайн пространството  (‚Facebook Ad“), във Facebook/ Instagram или други уебстраници, на потребителите, които са посетили нашия сайт. По този начин ние използваме интереса, проявен към нашата интернет страница, за да покажем интересни за Вас реклами и оферти.

 

Facebook конверсии

Facebook Pixel се използва и за да се определи – кои потребители имат потенциален интерес към нашите реклами във Facebook и Instagram и за кои потребители те не са потенциално неприятни. С помощта на Facebook Pixel, ние можем да следим и ефективността на рекламите във Facebook с цел статистика и изследване на поведението на потребителите, проследявайки -дали те посещават нашата интернет страница  след като кликнат на реклама във Facebook и Instagram (т.нар. „конверсия“).

С горепосочените маркетингови инструменти, Вашият браузър автоматично установява пряка връзка със сървъра на Facebook/ Instagram, в случай че сте позволили бисквитките, чието използване изисква Вашето съгласие.  С интеграцията на Facebook Pixel, Facebook получава информация определена от Вас като подходяща част от интернет присъствието Ви или чрез кликването на реклама на нас или наш продукт. Ако сте регистрирани в услуга на Facebook/Instagram, Facebook може да свърже посещението Ви с Вашия профил в съответната социална мрежа.

Използването на данни от Facebook е застъпено в рамките на Политиката за поверителност на Facebook. Специална информация и детайли за Facebook Pixel и неговата функциналност може да бъде намерена в секцията за Помощ във Facebook.

Използвани бисквитки: Тип В.

Съвместно управление:

Ние подлежим на съвместна отговорност с Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland (Facebook) по отношение на събирането и прехвърлянето на данни посредством използването на гореописаните инструменти, за следнaтa цел: създаването на персонализирани или подходящи реклами, както и за тяхната оптимизация.

Долуописнатите процеси не подлежат съвместно управление:

Процесите, които се осъществяват след събирането и предаването на данни, са единствена отговорност на Facebook.

Подготвянето на отчети и анализи с обобщена и анонимна форма се извършва в качеството на Обработчик на данни и влиза в нашите отговорности.

Сключихме съответно споразумение с Facebook за съвместно управление, повече информация за което можете да намерите тук: https://www.facebook.com/legal/controller_addendum. Това споразумение определя съответните отговорности за изпълнение на задълженията по ОРЗЛД и взаимното управление.

Данните за контакт на Администратора и служителя за защита на данните на Facebook можете да намерите тук: https://www.facebook.com/about/privacy.

Споразумението ни с Facebook гласи, че Facebook може да бъде точка за контакт за упражняване на правата на субекта на данни (вижте Секция 1.3). Въпреки това, юрисдикцията върху правата на субектите на данни не е ограничена.

Допълнителна информация за това как Facebook обработва лични данни, включително неговото правно основание и допълнителна информация за правата на субектите на данни можете да намерите тук: https://www.facebook.com/about/privacy. Ние прехвърляме данните в рамките на съвместното контролно управление въз основа на законния интерес съгласно чл. 6, пар. 1, буква „е“ от ОРЗЛД.

Информация за условията за сигурност на данните можете да намерите тук. https://www.facebook.com/legal/terms/data_security_terms и за обработка въз основа на стандартни договорни клаузи можете да намерите тук: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum.

Допълнителни получатели:

Ние също така предаваме събраните данни на съответните вътрешни отдели за обработка и на други свързани компании в групата на Certus Mercatus или към външни доставчици на услуги (като платформи за хостинг услуги, поддръжка или анализ на данни) в съответствие с необходимите цели (за изпълнение на реклама или анализ). Доставчиците на платформи/ хостинг услуги могат да имат достъп до лични данни и от трети страни (страни извън Европейската Икономическа Зона). Като подходяща предпазна мярка с такива достачици ние сключваме стандартни договорни клаузи съгласно чл. 46 от ОРЗЛД. Повече информация по темата може да намерите тук: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu_en

Изтриване / Възражения:

Функцията може да бъде деактивирана от настройки на бисквитките във Вашия браузър, а за влезли в профила си потребители – от  https://www.facebook.com/settings/?tab=ads# .

Продължителност на живота на бисквитката: до 90 дни (това важи само за бисквитки, които са поставени от тaзи интернет страница).

Описаните по-горе данни се обработват въз основа на Вашето съгласие  на основание чл. 6, пар. 1, буква „а“ от ОРЗЛД

2.4.4 Adform

Цел/ Информация:

Тaзи интернет страница използва онлайн инструмента Adform на Adform A/S Denmark. Adform използва бисквитки за да показва реклами на релевантните потребители, подобрява отчетите за резултатите от кампании или да предотвратява многократното показване на една и съща реклама към един потребител Adform използва ID на бисквитките, за да проследява кои реклами в кой браузър са показани, за да предотвратява последващото им показване. В допълнение, Adform може да използва ID-та на бисквитки за да събира конверсии, свързани с рекламата. Такъв примерен случай е когато потребител види реклама на Adform и по-късно посети интернет страницата на рекламодателя през същия браузър и направи покупка там. Бисквитките на Adform не съдържат лична информация, като email, име или адрес.

В момента, в който посетите нашата интернет страница, вашият браузър автоматично установява директна връзка със сървъра на Adform. Adform получава информация, че вие сте видели присъствието ни в интернет или сте кликнали на наша реклама.

В допълнение, бисквитките на Adform позволяват да разберем дали сте извършили определени действия на нашия уебсайт, след като сте видели наша реклама през Adform или друга платформа или кликнали на нея (conversion tracking). Adform използва тези бисквитки, за да разбере кое е съдържанието, с което вие взаимодействате и как да ви изпраща по-таргетирани реклами в бъдеще.

Използвани бисквитки: Тип В.

Получатели:

Повече информация за Adform може да намерите на https://site.adform.com/, а за политиката на защитата на личните данни на Adform A/S Denmark: https://site.adform.com/privacy-center/overview.

Изтриване / Възражения: 

Вие можете да предотвратите процеса на проследяването ви по няколко начина:  a) да настроите софтуера на Вашия браузър спрямо желанията си и по-точно като деактивирате бисквитките за трети страни и така да не виждате реклами от трети лица; б) като деактивирате бисквитки от Adform през вашия браузър като отидете на https://site.adform.com/privacy-center/platform-privacy/opt-out/ c) чрез настройка на предпочитанията за бисквитки.

Продължителност на живота на бисквитката: до 180 дни (това важи само за бисквитки, които са поставени от тази интернет страница).

Максимален период на съхранение на данните: до 13 месеца.

Описаните по-горе данни се обработват въз основа на Вашето съгласие  на основание чл. 6, пар. 1, буква „а“ от ОРЗЛД

2.5 Google Tag Manager

Информация/ Цел:

Тази интернет страница използва Google Tag Manager. Тази услуга позволява таговете от интернет страницата да се управляват през интерфейс. Мениджърът на Google Tag изпълнява само тагове. Това означава, че не използват бисквитки и не се съхраняват лични данни. Мениджърът на Google Tag активира други тагове, които от своя страна събират данни при необходимост. Google Tag Manager обаче не достъпва тези данни. Ако е направена деактивация на ниво домейн или бисквитка, тя остава валидна за всички проследяващи тагове, дори и да са изпълнени с Google Tag Manager.

Получатели:
Информация за трети страни: Google Dublin, Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland. Възможно е прехвърляне към трети страни. Като подходяща предпазна мярка използваме стандартни договорни клаузи съгласно чл. 46 от ОДЗЛД. Повече информация по темата е публикувана тук: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu_en.

Описаните по-горе данни се обработват въз основа на Вашето съгласие  на основание чл. 6, пар. 1, буква „а“ от ОРЗЛД

ДРУГИ УСЛУГИ

 1. Допълнителни услуги

В допълнение към чисто информационното използване на нашата интернет страница, ние предлагаме разнообразни други услуги, за целите на които обработваме личните Ви данни.

Ако използваме външни доставчици на услуги за отделни функции на нашия сайт или бихме искали да използваме Вашите данни за рекламни цели, ще Ви информираме подробно относно съответните процеси по-долу.

Външните доставчици на услуги са внимателно избрани от нас, задължени са да спазват нашите инструкции и се проверяват редовно.

Ние може също да разкрием Ваши лични данни на трети страни, в случаите на провеждане на промоции, сключване на договори или подобни услуги, с участието на наши партньори. Повече информация може да бъде получена по времето, когато предоставяте данните си или в описанието на услугите по-долу.

3.1 Осъществяване на Връзка/ Комуникация/ Взаимодействие

Цел / Информация:

В случаите на комуникация или взаимодействие с нас, например посредством електронна поща или телефон, то като потребител, клиент или бизнес партньор, данните, които споделяте (напр. електронен адрес, име, телефонен номер или лични данни, предоставени по време на разговор), се съхраняват и използват от нас, с цел – да отговорим на Вашите въпроси, запитвания или за целите на бизнес кореспонденция. Ние заличаваме данните, събрани във връзка с това, когато тяхното съхранение не е повече необходимо, освен ако е налице законово задължение за съхранение или с оглед изтичането на давностни срокове.

Когато обработваме данни, събрани в хода на комуникация, ние имаме легитимен интерес да обработваме данните съобразно законовите изисквания, за вътрешно потвърждаване или съобразно със съответното комуникационно запитване.

Получатели:

С оглед борба с тероризма ние сме задължени по силата на закона за извършваме проверка със санкционни списъци. Следователно, се обработват Вашите лични данни също и с оглед изпълнението на правните ни задължения за извършване на проверка с тези списъци. Също така, се обработват Вашите данни в групата на Certus Mercatus с цел превенция и разследване на престъпления и други правонарушения, оценката и контрола на рискове, с цел вътрешна комуникация и за целите на административна комуникация.

Прехвърляме събраните данни към съответните вътрешни отдели за обработване и към други свързани дружества в рамките на групата Certus Mercatus или на външни доставчици на услуги, обработващи договори (напр. доставчици на хостинг услуги) в съответствие с изискваните цели (напр. за установяване на контакт, кореспонденция, свързана с търговската дейност, както и обслужване на клиенти). Доставчици на платформи/хостинг услуги могат да имат достъп до лични данни от трета държава (държави извън Европейската икономическа зона). С оглед осигуряване на подходящи гаранции, ние се споразумяваме за сключване с тези доставчици на стандартните договорни клаузи съгласно чл. 46 от ОРЗЛД. Повече информация относно това може да намерите тук: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu_en.

Изтриване /Възражение:

Ние изтриваме гореописаните данни, когато те повече не са необходими, освен ако съществуват законови изисквания за тяхното съхранение или трябва да се спазват определени давностни срокове. Лични данни, получени вследствие на потребителски запитвания биват изтривани в рамките на 1 година. Като изключение, данните които съхраняваме по-дълго са необходими за установяване, проверка или защита на правни искове. Може да възразите на гореописаните процеси, следвайки изискванията на т. 4.

Основанията, които ни дават право да събираме въпросната информация са чл. 6, пар. 1, буква „б“, буква „в“ и буква „е“ от ОРЗЛД.

3.2 Подаване на Поръчка към Онлайн магазина – www.irobot.bg и сключване на Договор за покупко-продажба на Продукти от Онлайн магазина

Цел / Информация:

Когато Вие желаете да поръчате наш Продукт от Онлайн магазина – www.irobot.bg, то Вие доброволно ни предоставяте Вашите лични данни: имена (име и фамилия), адрес на електронна поща (имейл), телефон за връзка, както и адрес, на който ние да изпратим закупения от Вас Продукт.

Така предоставените лични данни, макар и напълно доброволно предоставени, са ни необходими за изпълнение на Поръчката (сключване и изпълнение на Договора за покупко-продажба), като Вашия отказ да ги предоставите води до обективна невъзможност ние да изпълним Поръчката Ви, съответно да Ви доставим желания от Вас Продукт.

Получатели:

Прехвърляме събраните Ваши лични данни на съответните вътрешни отдели за обработване, както и на външни доставчици на услуги, (напр. доставчици на хостинг и куриерски услуги,) съгласно изискваните цели (доставка на поръчания от Вас Продукт). Доставчиците на хостинг услуги могат да имат достъп до лични данни от трета държава (държави извън Европейската икономическа зона). С оглед осигуряване на подходящи гаранции ние се споразумяваме за сключване с тези доставчици на стандартните договорни клаузи съгласно чл. 46 от ОРЗЛД. Повече информация относно това може да намерите тук: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu_en.

Изтриване /Възражение:

Вашите данни ще бъдат изтрити след изпълнение на съответната Поръчка (Договор за покупко-продажба), освен ако съществуват законови изисквания за тяхното съхранение или трябва да се спазват определени давностни срокове. Може да възразите на гореописаните процеси, следвайки изискванията на т. 4.1 – 4.4.

 

Основанието, което ни дават право да обработваме въпросните данни е чл. 6, пар. 1, буква „б“ от ОРЗЛД.

3.3 Новини по имейл/ iRobot бюлетин

Цел / Информация:

Услугата „Новини по имейл/ iRobot бюлетин“ съдържа новини, оферти и допълнителна информация относно нови продукти, промоции и нововъведени функционалности на онлайн магазина. Абонирайки се за услугата, Вие ще получите, в съответствие с даденото от Вас съгласие персонализирана информация относно продукти, услуги, както и предложения за участие в промоции, провеждани кампании, игри и проучвания, по имейл.

С регистрацията си за услугата ще получавате информация, съобразена с Вашите нужди (ако услугата е „персонализирана“, „индивидуализирана“ или „таргетирана“). Ние оценяваме Вашето поведение на покупки и кликвания в интернет страницата ни или в имейла, получен от нас при ползване на услугата, за да съставяме информация, съобразена с Вашите предпочитания. Също така използваме мерки за ре-маркетинг, за да Ви показваме адекватна онлайн реклама.

Получатели:

Данните ще бъдат препратени към нашия маркетинг отдел, като до тях може да бъде осигурен достъп на доставчици на услуги, които подпомагат реализирането на услугата. Доставчиците на платформи/хостинг услуги могат да имат достъп до лични данни от трета държава (държави извън Европейската икономическа зона). С оглед осигуряване на подходящи гаранции ние се споразумяваме за сключване с тези доставчици на стандартните договорни клаузи съгласно чл. 46 от ОРЗЛД. Повече информация относно това може да намерите тук: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu_en

Изтриване /Възражение:

Тези събрани данни автоматично се изтриват маскимум след 24 месеца, ако няма активност от Ваша страна, напр. отваряне и прочитане на събщението, кликване върху линк към нашата страница му (липса на активност). Ако не искате вече да получавате „Новини по имейл/ iRobot бюлетин“, може да се откажете във всеки момент като кликнете върху линка, който се съдържа във всеки имейл, изпратен от нас при предоставяне на услугата – ще бъдете насочен към процеса за отказ от абонамент, или ни изпратете отказа си по имейл.

Основанието, което ни дават право да обработваме въпросните данни е чл. 6, пар. 1, буква „а“ и буква „б“ от ОРЗЛД.

3.3 Кампании (напр. игри с теглене на награди, проучвания) 

Цел / Информация

Когато участвате в игри с теглене на награди, проучвания или сходни кампании, ние използваме предоставяните от Вас лични данни за провеждане на кампанията. Допълнителна информация относно целите може да откриете в съответните правила и условия на кампанията.

Получатели:

Прехвърляме събраните данни на съответните вътрешни отдели за обработване, както и на други свързани дружества в групата Certus Mercatus или на външни доставчици на услуги, обработващи договори (напр. доставчици на хостинг, куриерски услуги, обработка) съгласно изискваните цели (за провеждане на кампанията). Доставчиците на платформи/хостинг услуги могат да имат достъп до лични данни от трета държава (държави извън Европейската икономическа зона). С оглед осигуряване на подходящи гаранции ние се споразумяваме за сключване с тези доставчици на стандартните договорни клаузи съгласно чл. 46 от ОРЗЛД. Повече информация относно това може да намерите тук: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu_en.

Изтриване /Възражения:

Вашите данни ще бъдат изтрити след приключване на кампанията (вижте правилата и условията за участие), освен ако съществуват законови изисквания за тяхното съхранение или трябва да се спазват определени давностни срокове.

Предоставянето на личните Ви данни е необходимо с цел участие в кампаниите. Не сте задължени да предоставяте личните си данни. Ако личните Ви данни не бъдат предоставени, не можете да участвате в кампанията.

Допълнителна информация може да откриете в съответните правила и условия на кампанията.

ПРАВА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

4.1 Право на достъп и корекция на вашите лични данни

Ние съхряняваме и обработваме Вашите лични данни за съответните цели описани в настоящата Политика за поверителност, като във всеки един момент Вие имате право на достъп до съхраняваните от нас Ваши лични данни, както и правото да поискате тяхната корекция, в случай че се налага подобна. За да упражните това свое право, можете да се свържете с нас на bg.info@certus-mercatus.com, или адрес: гр. София, район „Изгрев“, ж.к. Дианабад, ул. „Апостол Карамитев“ № 2, вх. В, ет. 2, ап. 7, „ЦЕРТУС МЕРКАТУС БГ“ ЕООД, телефон: +3592 491 63 66 (на цената за стандартен разговор – според тарифата на съответния оператор)

4.2 Възражение или оттегляне на съгласие за обработване на лични данни, право на изтриване (право да бъдете „забравени“)

Ако обработваме Вашите лични данни въз основа на съгласието Ви (чл. 6, пар. 1, буква „а“ от ОРЗЛД) за обработване на Вашите лични данни, Вие можете да го оттеглите по всяко време. Такова оттегляне оказва влияние върху разрешението за обработване на личните Ви данни, след като сме били уведомени за него.

Ако обработването на Вашите лични данни, от наша страна, е необходимо за изпълнението на договор, по който Вие като субект на данните сте страна или обработването е необходимо за да можем да сключим договор, то при оттегляне на Вашето съгласие, ние няма да сме в състояние да изпълним нашите задължения по договора помежду ни.

Ако обработването на Вашите лични данни е необходимо за целите на легитимните ни интереси като Администратор по чл. 6, пар. 1, буква „е“ от ОРЗДЛ, Вие можете да възразите срещу обработването.  Такъв е случаят, ако обработването не е необходимо по-конкретно за изпълнение на договор с Вас, което е описано от Вас в описанието на услугите. Когато упражнявате правото си на такова възражение, ние ще поискаме от Вас да обясните – защо не трябва да обработваме личните Ви данни по начина, по който сме го правили. В случай на обосновано възражение, ние ще проучим ситуацията и или ще спрем обработването на лични данни, или ще коригираме обработването на данни, или ще Ви посочим причини за запазване на положението, на базата на които ще продължим обработването на данните.

Разбира се, можете да възразите срещу обработването на личните Ви данни за целите на реклама и анализ на данни във всеки момент, както и да поискате да упражните правото си „бъдете забравени“.

За да упражните правото си на възражение или да оттеглите съгласието си и личните Ви данни да бъдат изтрити, моля изпратете Вашето възражение/ уведомление в свободен текст на bg.info@certus-mercatus.com, или адрес: гр. София, район „Изгрев“, ж.к. Дианабад, ул. „Апостол Карамитев“ № 2, вх. В, ет. 2, ап. 7, „ЦЕРТУС МЕРКАТУС БГ“ ЕООД, телефон: +3592 491 63 66 (на цената за стандартен разговор – според тарифата на съответния оператор).

4.3 Право на жалба до надзорен орган

Като субект на данни, засегнат от дейността по обработка на данните, и в случай че смятате, че ние обработваме Вашите лични данни незаконосъобразно или неоснователно, Вие имате правото по всяко време да възразите срещу обработването на Вашите лични данни чрез подаването на жалба до компетентния надзорен орган – Комисията за защита на личните данни, както следва:

Наименование: Комисия за защита на личните данни

Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ № 2

Данни за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ № 2,

Телефон:+3592 915 3 518

Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg

Уеб сайт: www.cpdp.bg